Thành Tích Khen Thưởng

    EXCELLENT BRAND 2017

Thương hiệu xuất sắc năm 2017

Cúp vàng thương hiệu an toàn thực phẩm Việt Nam

    

Sản phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng Năm 2009